2014-09-03

Administratorzy danych osobowych i
bezpieczeństwa informacji

Administrator Danych Osobowych: 
 
mgr Dariusz Kot 
 
 
Koordynator Bezpieczeństwa Informacji:
 
mgr Małgorzata Adamiec-Kawka
 
 
Administrator  Systemu Informatycznego
 
mgr inż. Jerzy Zadworny