2014-10-21

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione 

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu:
 
-         na pisemny/ustny wniosek złożony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu,
-       na wniosek przesłany w formie elektronicznej.
 
W przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie wniosek nie jest wymagany.