2014-07-23

Prowadzone rejestry

Prowadzone rejestry:
 
 • Rejestr ewidencji zbiorów (katalog)
 • Rejestr czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu
 • Rejestr dłużników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Rejestr skarg
 • Rejestr środków trwałych
 • Księgi inwentarzowe 
 • Archiwum zakładowe
   
 • Rejestr osób korzystających z usługi bezpłatnego dostępu do Internetu w MBP w Bytomiu przy użyciu sprzętu i oprogramowania stanowiącego własność biblioteki